0348-411688
info@vs-ba.nl

Accountancy

Samenstellen jaarrekening

Uw jaarrekening geeft inzicht in de ontwikkeling en financiële positie van uw onderneming, een onmisbare informatiebron. Begeleidende rapportages en analyses geven u de juiste actuele management- en stuurinformatie. Waar staat u nu met uw bedrijf? En waar wilt u naartoe? Wij combineren professionele deskundigheid met persoonlijke betrokkenheid. Een efficiënte aanpak staat daarbij voorop. De jaarrekening wordt voorzien van een samenstellingsverklaring in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Heeft u behoefte aan tussentijdse financiële informatie over uw onderneming? Wij kunnen financiële overzichten en analyses voor u samenstellen. Met deze actuele informatie kunt u tijdig de juiste koers bepalen, maatregelen nemen en uw toekomstvisie realiseren.

WIJ STAAN ERVOOR IN DAT DE JAARREKENING AAN U HELDER EN DUIDELIJK WORDT UITGELEGD

Heldere en overzichtelijke rapportages

Wij verzorgen uw eindejaarsrapportage conform de hiervoor gestelde wettelijke eisen. Wij staan ervoor in dat de jaarstukken aan u helder en duidelijk worden uitgelegd. Geen overbodige en moeilijke informatie maar gewoon alleen de voor u van belang zijnde informatie.

Wilt u mede op basis van een goede en overzichtelijke jaarrekening, verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw onderneming?
Moeten ook andere gebruikers van uw jaarrekening er op kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening op professionele, vakbekwame en zorgvuldige wijze is samengesteld? Laat dan uw jaarrekening opmaken door ons kantoor.

Dienstverlening op het gebied van accountancy, zoals:

  • Samenstellen van jaarrekeningen
  • Tussentijdse financiële rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar
  • Inrichten en verzorgen van financiële administraties
  • Opstellen van prognoses en liquiditeitsplanningen
  • Administratieve ondersteuning